Ledige stillinger

Vi søger en fysioterapeut, der brænder for arbejdet med palliation til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme.

Stillingen er på 15 timer/uge med ansættelse pr. 1. november. 

Strandbakkehuset modtager børn og unge i alderen 0-18+ år fra hele Danmark. Vi har 4 familieenheder, hvor hele familien indlægges til en specialiseret palliativ behandling og pleje eller et forløb til aflastning. Indlæggelsestiden kan variere fra dage til måneder.
Opholdet i Strandbakkehuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet og/eller livsbegrænset sygt barn. Den palliative indsats vil være målrettet såvel det syge barn, som forældre og søskende.

Idet vi er en helt nybygget og nyetableret organisation tilbyder vi:

 • En måneds introduktion indeholdende:
  • Undervisning i og drøftelse af den specialiserede palliative, tværfaglige indsats som vi fremover vil tilbyde med fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.
  • Oplæg og dialog om, hvordan vi sammen skaber en god og attraktiv arbejdsplads med bl.a. supervision, politikker, rammeaftaler, personaleforhold, mv.
  • Teambuilding
 • En spændende ny arbejdsplads, hvor vi sammen arbejder for udviklingen af et højt specialiseret børne- og ungehospice, hvor børn, unge og familier er i centrum i et innovativt og udviklende miljø, hvor respekt, tværfagligt samarbejde, faglighed, rummelighed, kreativitet, nærvær og åbenhed er nogle af nøgleordene.
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Helhedsorienteret behandling og pleje til børn, unge og deres familier.
 • Kollegial sparring, vejledning og supervision.
 • Høj grad af såvel medindflydelse som medansvar.

Vi søger en fysioterapeut som:
 • Har erfaring med arbejdet omkring børn, unge og familier.
 • Er interesseret i at arbejde med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, samt deres familier, med afsæt i en familiecentreret tilgang.
 • I samarbejde med barnet, den unge og familien er i stand til at vælge og anvende de behandlingsmetoder svarende til patientens tilstand, behov og personlighed. Vi forventer, at du er indlevende, opmærksom, fleksibel og i stand til at indgå i tæt tværfagligt samarbejde med henblik på at koordinere den palliative indsats.
 • Er interesseret i at arbejde med sorg og krise blandt børn, unge og deres familier.
 • Har høj faglighed og professionalisme, samt evner at omsætte teori til praksis.
 • Tager ansvar for, og bidrager til den faglige udvikling.
 • Er lyttende og reflekterende, samt kreativ og fleksibel i den daglige opgaveløsning. Ikke mindst lægger vi vægt på, at du som menneske hviler i dig selv, har gode samarbejdsevner, kan prioritere og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs i organisationen.
 • Har styrke i kommunikation og dokumentation. 

Se endvidere funktionsbeskrivelse for fysioterapeut på Strandbakkehuset.


Arbejdstid

Stillingen er på 15 timer/uge. 


Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. 

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.


Ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke her.


Ansøgningsfristen er 26.08.2020 kl. 12.00, og samtaler afholdes i uge 37.


Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til hospiceleder Dorit Simonsen på telefon

7841 3403/3121 2229 eller til afdelingssygeplejerske Lisbeth Højer på tlf. 7841 3416 / 2876 5738.