1. INDBLIK marts 2020 

- velkommen til online nyhedsbrev fra Strandbakkehuset

Det kan være meget vanskeligt at finde lyspunkter i al den frygt og virak, der er med COVID–19. Vi er som mennesker pludseligt blevet farlige for hinanden, vores medmennesker er nogen, der potentielt kan true os på livet – vi må ikke være sammen, ikke røre ved hinanden og vi skal holde afstand fra hinanden. Det hele virker bare så forkert. Vi er vant til at være sammen, vise tillid og holde om hinanden, når vores verden opleves utryg, som den gør lige nu.

Lad os passe godt på hinanden - god læselyst!


Hospiceleder Dorit Simonsen

Vi ved, at også i denne svære tid følger mange tilblivelsen af Strandbakkehuset børne- og ungehospice med interesse. Allerede fra dag ét har vi prioriterede at få en hjemmeside i luften til 'de større nyheder' samt en Facebook- og Instagramprofil til de mindre og mere hverdagsprægede nyheder.


Både byggeriet og etableringen af organisation skrider støt og roligt fremad, og det forventer vi, at det fortsat vil gøre på trods af krisen. Vi, der arbejder helt tæt på projektet, har nogle gange svært ved at sætte ord på fremdriften, når vi bliver spurgt: Hvad er der sket, siden sidst? Der er helt sikkert sket en hel del, men hvad er det nu lige det er, helt konkret? 


Derfor har vi besluttet at samle de store træk i et nyhedsbrev, som vil blive udgivet ca. hver anden måned. Her er tanken, at man kan danne sig et overblik over status på projektet. Hvis man ønsker flere detaljer, kan man så enten lede efter information på hjemmesiden eller kontakte styregruppen, der altid gladeligt står til rådighed for spørgsmål – små og store.

Status på byggeriet

- COVID-19

Den alvorlige situation omkring COVID-19 påvirker os alle. Den påvirker samfundet, den påvirker arbejdspladser, den påvirker medarbejdere og den påvirker os som mennesker. Vi følger situationen tæt, og på Hospice Djursland har vi indrettet en arbejdsdag, der på mange måder ser anderledes ud, end den plejer. Og under de særlige omstændigheder er vi sammen om at stå den næste svære tid igennem, hvad så end den kommer til at bringe os.


Lige nu er byggepladsen stadig åben og i fuld funktion. Håndværkerne knokler på med oprejst pande, og vores entreprenør melder, at alt går efter planen indtil videre. Også han følger udviklingen af situationen tæt og er klar over, at det kan blive nødvendigt at undvære nogle af mændene på pladsen, da alle i denne situation skal have arbejdslivet og privatlivet til at hænge sammen. 


Alle samarbejder om at gøre det bedste, de kan, og det er vi utroligt taknemmelige for. Hvad de næste uger kommer til at betyde for byggeriets tidsplan, ved vi ikke, men lige nu holder planen.


Tak til alle, der holder hjulene kørende.


med venlig hilsen byggeudvalgets 'udsendte'

Dorit Simonsen, Niels Ole Birk og Rikke Nichols


- foto: Kim Haugaard og Strandbakkehuset

'Giv agt - der kranes!'

Byggeriet er i fuld gang. Soklen er støbt, og elementer til kælderens vægge blev ’kranet’ på plads i uge 10. Der er nu lagt ’låg’ på kælderen, og isoleringsarbejde samt arbejdet med at fylde til med jord omkring kælderen er gået i gang. 


I uge 11 og 12 etableredes fundament i niveau -0,5 og 0.  

Ventilationsarbejdet i kælderen er nu påbegyndt. Elektrikerne har trukket de første kabler, der graves ud til de sidste sokler, der har igen været landmåler på pladsen og der er lavet foringsrør for varme, el og vand.

Så nu kan vi snart se bygningen rejse sig fra jorden.

'En unik opgave'

Ledende sygeplejerske fundet

Velkommen til Lisbeth Refshauge Højer, som pr. 1. april er ansat som ledende sygeplejerske for Strandbakkehuset børne- og ungehospice.

Lisbeth er 44 år, bosat i Mørke med mand og 3 børn.

Lisbeth er 'der perfekte match', siger hospiceleder Dorit Simonsen 'og vi glæder os til at byde hende velkommen.'

Lisbeth præsenterer sig selv således:

'Jeg kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, en afdeling som jeg har været en del af de seneste 11 år. Jeg har tidligere været i hjemmeplejen i Aarhus Kommune og på AUH, Mave-tarm-lever-medicinsk afdeling.Jeg kommer til min nye stilling som afdelingssygeplejerske på Strandbakkehuset med erfaring indenfor ledelse og sygepleje til børn, unge og familier med viden indenfor flere forskellige specialer.
Jeg kender Hospice Djursland for sit gode ry som en god arbejdsplads og et sted, hvor det er godt at være patient og pårørende, så jeg glæder sig til at blive en del af Hospice Djursland og til at stå i spidsen for Strandbakkehuset.


At skulle samarbejde med alle medarbejderne på Hospice Djursland og alle de frivillige ser jeg frem til, og ikke mindst ser jeg frem til at sætte et nyt hold medarbejdere til Strandbakkehuset. Det er en særlig unik opgave, som jeg er meget glad for at have fået betroet.'

Og Lisbeth understreger projektets vigtighed: 'Vi skal skabe mening - også for børn, unge og familier.'

Økonomisk overblik

- og hjælpende hænder fra varme hjerter

Strandbakkehuset er overordentligt taknemmelige over al den velvilje og hjælp, som vi modtager. Hjælp i alle afskygninger. Hjælp til at udbrede information om det kommende tilbud til familierne, praktisk hjælp, beslutningsmæssig hjælp og ikke mindst finansiel hjælp.


Driften af de 4 hospicepladser er sikret via en driftsoverenskomst med Region Midt på samme måde, som det eksisterende voksenhospice Hospice Djursland.


Men selve huset har vi selv skulle skaffe midlerne til. Og her har vi været afhængige af donationer. Vi har været så privilegerede, at to fonde trådte til med store beløb i starten af etableringsfasen. Det betød, at ’murstenene’ var sikrede. Deres udstrakte hænder - og betydelige økonomiske håndsrækninger - var desuden medvirkende til at blåstemple projektet i sin spæde opstart, og ikke mindst til at styregruppen kunne ’klø på’ med projektet med en forvisning om, at det økonomiske nok skulle falde på plads. 


Ligeså vigtigt er det, at andre, både fonde, privatpersoner, erhvervsdrivende, foreninger, ja sågar skoleklasser, har givet donationer til blandt andet indretning, inventar, medico-teknisk udstyr, hjælpemidler og legeredskaber.

For eksempel har Rotaryklubberne på Djursland taget initiativ til en indsamling til udeområderne omkring Strandbakkehuset og Hospice Djursland. De har aktiveret samtlige Rotaryklubber i Vestdanmark, som hver især arrangerer events til støtte for Strandbakkehuset.Det er hjertevarmende at se, hvordan engagerede mennesker tager initiativ til indsamlinger, både lokalt, regionalt og nationalt.

Vi vil sige en hjertelig tak til ALLE, der engagerer sig i det meningsfulde projekt, som Strandbakkehuset er. Et projekt der har til formål at hjælpe hårdt trængte familier og svært syge børn og unge med livsbegrænsende og livstruende sygdom.