2. INDBLIK juni 2020 

'Hvad laver du egentlig?'

Det sker tit, at jeg bliver mødt med spørgsmålet: 'Hvad laver du egentlig? – du har jo ikke medarbejdere eller patienter endnu??!!' Dertil må svaret være: Nej, jeg har ikke medarbejdere eller patienter at tage mig af endnu. 


Dog kan jeg sagtens få tiden til at gå med forberedelser til opstarten af Strandbakkehuset. Jeg startede midt i en Corona-tid, hvor jeg blev bedt om at arbejde en del hjemmefra. Ikke lige den start som nogen havde forventet… Men sådan var det nu engang. 


I denne periode har jeg udvidet mit kendskab til palliation eller lindrende behandling som det også kaldes nu, læst om 'det gode hospice', arbejdet mig ind i en ny organisation og taget del i arbejdet omkring det eksisterende Hospice Djursland for at få kendskab til, hvordan opgaven løses der. Jeg har fået ideer til, hvordan vi kan løse opgaven for børn og unge med afsæt i de erfaringer, man har gjort sig på Hospice Djursland og med de erfaringer, jeg kommer med fra arbejdet med syge børn og unge i hospitalsregi.


Jeg i gang med at opsøge samarbejdspartnere, som vi fremover skal samarbejde med omkring forløbene i Strandbakkehuset. Coronatiden har sat sine begrænsninger på min færden, men foreløbig har jeg mødtes med Børn og Unge Team for lindrende behandling i Aarhus, og jeg har en aftale med Lukashuset Børne- og ungehospice i Hellerup om et besøg i uge 28.

Efter sommerferien starter vi med ansættelsessamtaler, og vi håber at få alle stillinger besat i løbet af september. Jeg ønsker alle læsere af Indblik en god sommer. 

Sommerhilsner fra Lisbeth

Lisbeth Højer, ledende sygeplejerske på Strandbakkehuset

Visualiseringer af Strandbakkehuset fra arkitekterne AART Architects

Rekruttering

- vi sætter vores hold

Vi er nu nået så langt i processen, at der er slået stillinger op på de medarbejdere, der skal udgøre holdet på Strandbakkehuset. 


Der skal findes 13 sygeplejersker, 1 pædagog, 1 fysioterapeut, 1 psykolog og 1 socialrådgiver. 


Flere af stillingerne er på begrænset timetal, da opgaven er tilpasset de 4 pladser, som der bliver på Strandbakkehuset.

Stillingsopslagene kan tilgås her på vores egen hjemmeside samt på diverse jobportaler.

Kender du nogen, som kunne tænke sig at arbejde med børn, unge og familier på hospice så giv dem gerne et praj! 


Derudover skal der ansættes en læge. Denne stilling slås op af Region Midt inden for nærmeste fremtid.


Biskoppen har besluttet, at præstestillingen, som skal tilknyttes Strandbakkehuset, skal tilknyttes Mørke sogn, og her er der en ansættelsesproces i gang.


Alle stillinger forventes besat fra 1. november til 1 måneds introduktion inden åbningen af Strandbakkehuset først i december i år.

Byggeriet

- et komplekst hus med mange funktioner

Der ligger en del planlægning bag at bygge et komplekst hus med mange funktioner, herunder også i at vælge de dele, som skal få huset til at fungere på alle ledder og kanter fra køkken, patientstue og familierum, til sanserum, aktivitetsrum og personaleområde til teknik, lys og sikkerhed. 


Der er mange indbyggede elementer i et hus, som der skal tages stilling til undervejs, for at vi skal kunne varetage en specialiseret palliativ indsats med liv, leg og lindring som formål. Det kræver meget koordinering og justering undervejs – også når vi opdager nye ting, som vi ikke havde tænkt på skulle med. Det skal kunne lade sig gøre både praktisk og økonomisk at opfylde vores vision og ideer. Det kræver økonomisk overblik, prioritering og tager tid. 


Der er fra projektets start gjort et stort arbejde for at få lagt et godt grundlag for at det kan lykkes. Jeg er kommet med på holdet midt i processen og glæder mig over at være med til at udføre den sidste del og have kompetente folk om bordet, der ser muligheder og løsninger. Det er spændende at være en del af!

Lige nu er håndværkerne i fuld gang med at montere vinduer og terrassedøre. Altanerne hejses på plads og det store ovenlysvindue i Hjerterummet er ved at blive monteret. Rummene træder mere og mere tydeligt frem nu, hvor stålskeletterne til indvendige vægge sættes op. Der trækkes kabler og murerne bygger facademurværket op med de smukke teglsten fra Egernsund. 

Rejsegilde

- under blå himmel

Torsdag d. 18. juni oprandt en stor dag for alle tilknyttet Strandbakkehuset. Vi kunne fejre rejsegilde! For 7 måneder siden tog 6 børn det første spadestik til huset, og nu tegner elementerne sig efterhånden op til det fantastiske hus i sin rå form. Håndværkerne har travlt og havde i dagens anledning ryddet pladsen fint op, så vi kunne samles – med forsvarlig afstand – omkring huset. Grundet Covid-19 var det en begrænset skare, som kunne inviteres og ca. 90 personer: håndværkere, donorer, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere mødte op til et par timers fejring af en vigtig milepæl i husets historie.

Truende skyer hang over bygningen omkring middag, men efterhånden tonede solen frem og dominerede eftermiddagen, så vi kunne mødes i skøn solskin under en blå himmel, mens barbershop kvartetten Clementones sang "Under the blue Sky" og fyldte huset med sang. En festlig ramme blev sat. 


De frivillige hjalp til med at uddele forplejning fra vores gode køkken med pølser og brød, samt kaffe og kage. Djurslands Bank sørgede for kolde drikke i det varme vejr, samt en lille erkendtlighed til alle fremmødte, som kunne tages med hjem.


For dem, som ikke kunne være med, var der mulighed for at følge begivenhedens gang på live-streaming via Facebook filmet af vores frivilligkoordinator Christian Søgaard. 


Formand for Hospice Djurslands bestyrelse Jørgen Keinicke indledte festlighederne med en velkomsttale fra 'talerstolen', som i dagens anledning var flyttet op på taget af Strandbakkehuset. Jørgen takkede de dygtige håndværkere, arkitekter og byggerådgiver for det indtil videre veludførte arbejde med opbygningen af dette særlige hus. Ikke mindst vores dygtige projektchef Poul Toftgaard fra CJ Group, som leder byggepladsen med kyndig hånd. Donorerne og Støtteforeningen Hospice Djursland og Strandbakkehuset fik også en stor tak for, at byggeriet overhovedet blev muligt. Uden penge – intet hus.
Medarbejderne på Hospice Djursland, som er påvirket af byggeriets gang med de ulemper og ofre, der også er forbundet med det, blev påtænkt med stor taknemlighed.


Projektchef Poul Toftgaard, CJ Group og hospiceleder Dorit Simonsen indtog også talerstolen med gensidig tak for det gode samarbejde. Det sætter sit præg at være håndværker på en byggeplads, hvor flaget ofte går på halv, og hvor der skal tages hensyn til patienter og pårørende i det eksisterende hospice. 


Det er et særligt hus til et unikt formål, hvor rammerne skal give mulighed for liv, leg og lindring. Og vi er godt på vej!
TAK til alle fremmødte for at gøre det til en dejlig eftermiddag med fejring af vores fantastiske hus!

Vi glæder os til at invitere alle interesserede til åbent hus og vise rundt, når det står færdigt.

Stemningsfotos fra dagen er taget af Kim Haugaard