Udgivelser fra Strandbakkehuset

Evaluering af Omsorg i balance

Evaluering af to-årigt projekt med at skabe omsorg i balance

Vi har siden Strandbakkehusets opstart for over 2 år siden arbejdet intensivt med compassion og self-compassion i medarbejder- og ledergruppen under overskriften "Omsorg i balance". Sammen med Bensaid Vincent Jlil er vi de første til at gennemføre et compassion-projekt i denne størrelsesorden, og derfor har det haft stor betydning for os at evaluere forløbet. Vi bad DEFACTUM undersøge, hvilken forskel viden om og træning af compasssion og self-compassion gør for medarbejderne og deres arbejde med familierne i Strandbakkehuset, og vi er meget stolte over at dele resultatet, som tydeligt viser en positiv effekt.

Læs rapporten her (pdf)

Artikel om projekt Omsorg i Balance

ARTIKLEN ER SKREVET I ET SAMARBEJDE MELLEM DORIT SIMONSEN, HOSPICELEDER PÅ HOSPICE DJURSLAND OG STRANDBAKKEHUSET, OG LISE MARIE WITT UDSEN, SPECIALKONSULENT I DEFACTUM.


"Hvordan kan du holde til at arbejde på et børne- og ungehospice?" 


Det spørgsmål får medarbejderne på Strandbakkehuset ofte. Selvom ca. 80 % af de indlagte børn forlader børne- og ungehospice i live, så

er der stadig ca. 20 %, der afslutter deres liv på hospice.


I forbindelse med at alle medarbejderne blev ansat, blev de informeret om, at ledelsen havde indledt et samarbejde med procesfacilitator og underviser Bensaid Vincent Jlil. Forløbet sigter overordnet på kapacitetsopbygning af større Compassion og Self-Compassion, regenerer energi og ressourcer og understøtter et organisatorisk samarbejdsmiljø båret af psykologisk tryghed.

Årsskrift 2021

"Du skal plante et træ, du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ."


Dette smukke gruk af Piet Hein beskriver meget præcis dét formål, vi har haft med at bygge Strandbakkehuset.

En sundhedsminister havde et ønske. Region Midt påtog sig en opgave. Og bestyrelsen og ledelsen for Hospice Djursland havde modet til at bygge det første børne- og ungehospice vest for Storebælt.

Vi har med Strandbakkehuset "plantet et træ", og vi har sammen med medarbejderne etableret et sted, hvor alle børn og unge med en lisbegrænsende eller livstruende sygdom sammen med deres familier, kan tilbydes et hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet.


- Dorit Simonsen, hospiceleder

Læs Årsskrift 2021 nedenfor (fra Issuu)

Her kan du læse Strandbakkehusets første årsskrift. 

Pjece 2020

Få et hurtigt overblik over, hvad vi i Strandbakkehuset kan tilbyde familier.


På et hospice for børn og unge handler hverdagen om livskvalitet, og derfor er Strandbakkehusets fokus på liv, leg og lindring. Som børne- og ungehospice giver vi den nødvendige lindrende pleje og omsorg, der skaber en tryg og rolig hverdag for jer som familie.


 Download pjecen her (PDF)