Menneskerne i Strandbakkehuset

Som patient og familie på SBH vil man have forskellige behov. Derfor er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe med uddannelse, erfaring og kompetencer, der kan omsættes til den pleje, behandling og omsorg som patient og familie har behov for. Her følger en kort beskrivelse af alle personalegrupper. Rul ned af siden for at se alle.

Ledelse

Elin Høymark, hospiceleder

Lisbeth Højer, afdelingsleder

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne på Strandbakkehuset er højt specialiseret i palliation og sygepleje til kronisk syge børn. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for vores sygepleje samt et tæt samarbejde med patienten og den omkringværende familie, således at den bedst mulige behandling og lindring kan opnås.

I som familie vil blive mødt af en forholdsvis lille gruppe sygeplejersker, hvor vi tilstræber kontinuitet i hverdagen. Sygeplejerskerne er altid på vagt 2 og 2, dag aften og nat.

Sygeplejerske Ellen

Sygeplejerske Anne B

Sygeplejerske Elena

(barsel)

Sygeplejerske Jannie

Sygeplejerske Stine

Sygeplejerske Anne W

Sygeplejerske Michelle

Sygeplejerske Susanne

Sygeplejerske Sarah

Sygeplejerske Ina

Sygeplejerske Carina

Sygeplejerske Henriette

Sygeplejerske Laura

Udviklingssygeplejerske Hanne

Læge Ulla

Den medicinske behandling varetages af vores egen læge.
Lægens opgaver er undersøgelser, behandlinger og evalueringer af patientens livssituation i helhed. Lægen deltager i den tværfaglige indsats omkring patienten og familien med samtaler og rådgivning. I får lægebesøg efter behov og ønske.
Lægen er i huset 2 dage om ugen med varierende mødetider. Uden for normal arbejdstid varetages lægedækningen af læger fra de palliative teams/enheder for lindrende behandling.

Frivilligkoordinator Charlotte

Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for at rekruttere, videreudvikle og fastholde vores korps af frivillige. I det daglige koordinerer hun den frivillige indsats på hospice, udarbejder vagtplaner og fungerer som bindeled til de frivillige. De frivilliges motivation og behov for støtte afdækkes løbende, og frivilligkoordinatoren sikrer supervision, introduktion og undervisning af de frivillige. 

Fysioterapeut Connie

Fysioterapi er en del af det lindrende og rehabiliterende tilbud til patienterne i SBH. Den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i de ønsker og behov, der må være - med fokus på at tilstræbe størst mulig livskvalitet.
Fysioterapeutens opgave består i give patienten en god kropsoplevelse gennem aktiviteter, hvor kroppen inddrages så aktivt det nu er muligt. Derudover vejleder fysioterapeuten i forflytninger, lejringer og brug af relevante hjælpemidler. 

Pædagog Asger

Det tværfaglige tilbud i SBH indbefatter også en pædagog. Pædagogen er i huset 3 dage om ugen og er tilgængelig for alle i familien. Pædagogens primære fokus er at støtte og udføre pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med jer som familie, afstemt efter alder, funktionsniveau og overskud. 
Aktiviteterne planlægges både for familien som helhed og for hvert enkelt familiemedlem. I tæt samarbejde med husets øvrige tværfaglige har pædagogen et særskilt fokus på at støtte patienten og forældre samt søskende i at mestre deres livssituation.

Musikterapeut Nanna

Musikterapeuten er i huset 7 timer om ugen fordelt på 2 dage. Musikterapi er et tilbud der gælder både patient og resten af familien, i den konstellation der passer jer.
Musikterapi kan bruges til mange ting, og foregår på mange forskellige måder. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænserne.
Musikterapeuten vil også spille til fællessang og være med til at skabe fælles musikstunder i huset.

Psykolog Kathrine

Formålet med psykologhjælp til patienter og nærmeste pårørende, er at få støtte til at være med sig selv og sin familie i en svær tid. Samtaler med psykologen kan være for det syge barn/unge, søskende eller forældre hver især og sammen som familie.
Samtalerne tilrettelægges ud fra, hvad der giver mening for patient og familie.

Præst Sofia

Præsten står til rådighed for alle patienter og pårørende uanset religiøs overbevisning. Der tilbydes samtaler af åndelig og eksistentiel karakter. Præsten kommer for at lytte – og der er plads til at tale om alt, hvad man skulle have på hjertet.


Præsten står ligeledes til rådighed for kontakt til andre trossamfund for patienter med andet religiøst tilhørsforhold.

Socialrådgiver Synne

Det tværfaglige tilbud i SBH indbefatter også en socialrådgiver. Socialrådgiveren er i huset 1 dag om ugen og er tilgængelig for alle familier. Socialrådgiverens primære fokus er at aflaste og støtte forældrene i forhold til deres samarbejde med hjemkommunen. Det kan både være i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, ansøgning og aflastning med mere. 


Socialrådgiveren tilbyder vejledning omkring sociale rettigheder, opkald til relevante instanser, beskrivelser af behov samt eventuelle netværksmøder med mere. I tæt samarbejde med husets øvrige tværfaglige har socialrådgiveren særskilt fokus på at sikre at den rette kommunale støtte under opholdet og når familien kommer hjem igen.

Køkken, service og administration

Strandbakkehuset er nabo til Hospice Djursland. Vi deler adresse og bestyrelse samt en håndfuld medarbejdere. Det betyder, at du vil møde nogle af disse mennesker mere end andre i huset, men de er altid klar til hjælpe. 

Køkkenet tilbereder den nærende, velsmagende og overvejende økologiske kost til patienter, pårørende og personale. Serviceteamet står får rengøring af patientstuer og er ansvarlige for rengøringen af opholdsstuer, gang- og fællesarealer, kontorfaciliteter, toiletter og personaleomklædningsrum. 

Vores bygningsansvarlige Niels Ole (eller N.O.) varetager mange forskellige funktioner i huset. Han står blandt andet for det daglige vedligehold af huset og udendørsarealerne. Han bliver dagligt mødt af nye opgaver og har et godt talent for hurtige og holdbare løsninger i det store som i det små. 

Sekretærene hjælper ledelsen med administrative opgaver som patientadministration, bogholderi, mv. Desuden står sekretærerne for udarbejdelse og opdatering af informationsmateriale som foldere, nyhedsbreve, årsskrifter og hjemmeside.

Cater Line Line Kofoed

Kok Gitte

Ernæringsassistent Marianne

Bygningsansvarlig Niels Ole

Servicemedarbejder Birgitte

Servicemedarbejder Camilla

Sekretær/administrativ medarbejder Vivienne

(på barsel)

Regnskabsansvarlig Hanne

Sekretær Kirsten (barselsvikar)