Personerne bag Strandbakkehuset

Styregruppe

Opgaven med etableringen af Strandbakkehuset løftes af mange kompetente personer, både medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, frivillige og eksterne samarbejdspartnere. De forskellige kompetencer er organiseret i udvalg.


Etableringens styregruppe består af bestyrelsesformand Jørgen Keinicke, hospiceleder Dorit Simonsen, bygningsansvarlige Niels Ole Birk og projektkoordinator Rikke Nichols.

Bestyrelse

Strandbakkehuset er organisatorisk sammenhængende med Hospice Djursland, da der er personsammenfald i ledelse og bestyrelse, og nogle medarbejdere vil varetage opgaver på begge institutioner. Der er altså tale om både selvstændighed og sammenhæng imellem Strandbakkehuset og Hospice Djursland. 


Strandbakkehusets og Hospice Djurslands bestyrelse

Ledelse

Den daglige drift og ledelse varetages af den ledende sygeplejerske i tæt samarbejde med hospicelederen. 


Lisbeth Refshauge Højer tiltrådte som ledende sygeplejerske den 1. april 2020. Lisbeth præsenterer sig selv her.


Se en præsentation af Hospice Djurslands ledelse her.


Medarbejdere

Indsatsen der tilbydes på Strandbakkehuset, tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for palliative indsatser for børn, unge og deres familier", samt i Lukashusets erfaringer.


Børnenes/de unges sygdomstilstand og de symptomer, der medfølger, vil være meget varierende og ændre sig hastigt. Der er derfor brug for en bredt tværfagligt sammensat medarbejdergruppe med uddannelse og erfaring, der tilsammen kan dække det brede felt, og alle med menneskelige færdigheder, der kan omsættes til den pleje og behandling, som barnet/den unge og familien har brug for.


Se fotos af medarbejderne her

Frivillige

Hospice Djursland har et stort korps af frivillige, der spiller en vigtig rolle i hospicefilosofien. De vil indgå i et værdifuldt samarbejde med Strandbakkehuset. De kan aktivt deltage i forbindelse med måltider og i samarbejde med pædagogen tilrettelægge forskellige arrangementer, kreative aktiviteter, spille spil, lege og gåture.

Pleje og omsorg, træningsfunktioner m.v. skal alene varetages af medarbejderne. Hospicets medarbejdernormering skal sikre, at disse opgaver kan varetages af de lønnede medarbejdere.

Som et medmenneske uden specifikke faglige opgaver kan den frivillige være et berigende element til de professionelles arbejde.

Der skal ske en systematisk udvælgelse og vurdering af egnethed af de frivillige, ligesom der skal foreligge en tydelig afgrænsning mellem de professionelles og de frivilliges arbejde. Frivilligkoordinatoren på Hospice Djursland vil være ansvarlig for rekruttering, uddannelse, supervision og koordinering af de frivillige.