Strandbakkehusets indsats

Strandbakkehuset tilbyder en lindrende indsats til børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdom. Der kan være behov for et ophold i Strandbakkehuset undervejs i barnets sygdomsforløb eller i forbindelse med livets afslutning.


Når børn og unge har en livsbegrænsende eller livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Strandbakkehuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning. Strandbakkehuset tilbyder trygge og hjemlige rammer, hvor der er plads til hele familien.


Det enkelte ophold i Strandbakkehuset tilbydes ud fra en vurdering af barnet eller den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer, samt den enkelte families behov for støtte og aflastning.


Tværfaglig og helhedsorienteret tilgang

Vi ser barnet bag diagnosen og har øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

I Strandbakkehuset arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret på at lindre de symptomer og andre udfordringer, man som familie måtte have på baggrund af barnets svære sygdom. 


Vi arbejder tværfagligt og er opsøgende. Det betyder, at man på Strandbakkehuset kan møde sygeplejersker, læge, fysioterapeut, psykolog, musikterapeut, socialrådgiver, pædagog og præst.


Formålet med den lindrende indsats er at skabe rammer og etablere støttefunktioner, således at familien oplever at blive set som den familie, man er, med egne livsstil, normer og værdier og opfattelse af hvad der for den samlede familie giver livskvalitet

Visitationskriterier

Barnet eller den unge
  • Skal være 0-18+ år
  • Skal have en livsbegrænsende eller livstruende sygdom
  • Henvisning til Strandbakkehuset er ikke afhængig af diagnose
  • Skal have behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats
  • Må under ophold på Strandbakkehuset gerne være i behandling iværksat af hospitals- eller praktiserende læge.
Familien
  • Har behov for aflastning og den tværfaglige indsats, som Strandbakkehuset tilbyder
  • Skal være orienteret om barnets eller den unges tilstand og kende til opholdets aflastende og lindrende formål
  • Skal selv ønske indlæggelse på Strandbakkehuset.

Sådan sender du en henvisning

Der kræves en lægelig henvisning for at blive indlagt på Strandbakkehuset.

Klik her for at få mere at vide om, hvordan du henviser til et ophold på Strandbakkehuset


Fagpersoner såvel som familie eller andre pårørende er velkomne til at kontakte os, hvis man har spørgsmål til indlæggelse.

Kontakt afdelingsleder Lisbeth Højer på tlf. 7841 3444 eller hospiceleder Dorit Simonsen på tlf. 7841 3403.

Læs mere om Strandbakkehuset i vores informationsfolder her