Henvisning til Strandbakkehuset

Henvisning til Strandbakkehuset kan foretages af praktiserende læge, af læge på en hospitalsafdeling eller en læge i et børne–unge palliativt team.

Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering og foretages af hospicelederen eller dennes stedfortræder i samarbejde med den tilknyttede læge.

Der visiteres løbende alle hverdage i dagtimerne.

Der findes ikke nogen venteliste til Strandbakkehuset. Dette betyder imidlertid ikke, at der i perioder ikke kan være ventetid. Hver henvisning vurderes ud fra barnets og familiens aktuelle situation og behov.

Strandbakkehuset kontakter den pågældende familie eller afdelingen, hvor barnet/den unge er indlagt inden for to hverdage fra modtagelse af henvisningen.

Når vi har modtaget henvisningen, vil vi desuden kontakte familien med henblik på en samtale og yderligere information om barnets/den unges fysiske, psykiske, sociale og åndelig-eksistentielle symptomer samt den enkelte families samlede behov for støtte og aflastning.


Frit hospicevalg

I Danmark er der to børne- og ungehospicer:Strandbakkehuset, som er beliggende på Strandbakken 1, 8410 Rønde, samt Lukashuset, som er beliggende Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.Der er frit hospicevalg i Danmark, og begge hospicer modtager patienter fra hele landet. Det betyder, at man selv har mulighed for at vælge, hvor i landet man ønsker at blive indlagt på hospice. Indlæggelse på hospice er gratis for familien.

For patienter uden for Region Midtjylland kan der i nogle tilfælde blive tale om egenbetaling af transport.

Sådan sender du en henvisning


For alle fagpersoner:

Henvisningen skal følges af et udfyldt henvisningsskema

DOWNLOAD henvisningsskema HER


For fagpersoner i Region Midtjylland:

Henvisningen sendes elektronisk til Strandbakkehuset via et lukket og sikkert system: Region Midtjyllands EPJ (Elektronisk Patient Journal).

Henvisningsskemaet udfyldes som en SFI i EPJ.

Strandbakkehuset afd. SBH 7082.02.0
Lokationsnummer: 5790002510205


For fagpersoner uden for Region Midtjylland:

Henvisning samt udfyldt henvisningsskema sendes via sikker mail til mail@strandbakkehuset.dk.

Fagpersoner såvel som familie eller andre pårørende er velkomne til at kontakte os med spørgsmål til indlæggelse, eller hvis du/I ønsker at besøge Strandbakkehuset inden en henvisning udarbejdes eller en indlæggelse planlægges.

Kontakt afdelingsleder Lisbeth Højer på tlf. 7841 3444 eller hospiceleder Dorit Simonsen på tlf. 7841 3403.