Ledige stillinger

Vi søger en psykolog, der brænder for arbejdet med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, samt deres familier.

Stillingen er foreløbigt et vikariat på 1 år med 7 timer/uge fra 1. november 2020 -31. oktober 2021.


Strandbakkehuset modtager børn og unge i alderen 0-18+ år fra hele Danmark. Vi har 4 familieenheder, hvor hele familien indlægges til en specialiseret palliativ behandling og pleje eller et forløb til aflastning. Indlæggelsestiden kan variere fra dage til måneder.
Opholdet i Strandbakkehuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet og/eller livsbegrænset sygt barn. Den palliative indsats vil være målrettet såvel det syge barn, som forældre og søskende.

Idet vi er en helt nybygget og nyetableret organisation tilbyder vi:

 • En måneds introduktion indeholdende:
  • Undervisning i og drøftelse af den specialiserede palliative, tværfaglige indsats som vi fremover vil tilbyde med fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.
  • Oplæg og dialog om, hvordan vi sammen skaber en god og attraktiv arbejdsplads med bl.a. supervision, politikker, rammeaftaler, personaleforhold, mv.
  • Teambuilding
 • En spændende ny arbejdsplads, hvor vi sammen arbejder for udviklingen af et højt specialiseret børne- og ungehospice, hvor børn, unge og familier er i centrum i et innovativt og udviklende miljø, hvor respekt, tværfagligt samarbejde, faglighed, rummelighed, kreativitet, nærvær og åbenhed er nogle af nøgleordene.
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Helhedsorienteret behandling og pleje til børn, unge og deres familier.
 • Kollegial sparring, vejledning og supervision. 
 • Høj grad af såvel medindflydelse som medansvar.


Vi søger en psykolog som:


 • Har formel uddannelse og autorisation som psykolog
 • Har erfaring fra arbejde med kronisk syge børn, unge og familier, alternativt erfaring fra sundhedssektoren i øvrigt.
 • Har erfaring med kriseterapi
 • Kan yde psykologisk støtte til børn og unge med alvorlig sygdom samt til deres familier.
 • Opgaverne omfatter endvidere at indgå aktivt i Strandbakkehusets udvikling af psykologiske tilbud.
 • Har erfaring med såvel at arbejde med et monofagligt fokus, som at indgå i en tværfaglig opgaveløsning.
 • Er interesseret i at arbejde med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, samt deres familier, med afsæt i en familiecentreret tilgang.
 • Er interesseret i at arbejde med sorg og krise blandt børn, unge og deres familier.
 • Arbejder selvstændigt, samarbejdsorienteret, struktureret og er initiativrig.
 • Er lyttende og reflekterende, samt kreativ og fleksibel i den daglige opgaveløsning.
 • Ikke mindst lægger vi vægt på, at du som menneske hviler i dig selv, har gode samarbejdsevner, kan prioritere og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs i organisationen.
 • Efter behov deltager i tværfaglige drøftelser på konferencer i Strandbakkehuset.


Se endvidere funktionsbeskrivelse for psykolog på Strandbakkehuset

Arbejdstid

Stillingen er foreløbigt et vikariat på 1 år med 7 timer/uge fra 1. november 2020 -31. oktober 2021.


Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. 

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.


Ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke her.


Ansøgningsfristen er 26.08.2020 kl. 12.00, og samtaler afholdes i uge 37.


Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til hospiceleder Dorit Simonsen på telefon

7841 3403/3121 2229 eller til afdelingssygeplejerske Lisbeth Højer på tlf. 7841 3416 / 2876 5738