Information til pårørende om COVID-19


For at forebygge spredning af COVID-19 følger vi Sundhedsstyrelsen og Region Midtjyllands gældende anbefalinger og retningslinjer.

Vi gør os stor umage med at finde en balance og tilpasse jeres behov, som pårørende og hensynet til personalets sikkerhed samt undgåelse af smittespredning.


Vi beklager meget de nødvendige begrænsninger, der er i jeres møde med Strandbakkehuset. Det er dog nødvendigt, at alle respekterer retningslinjerne, idet vi er forpligtet til at passe på os selv og hinanden.


Med venlig hilsen
Ledelsen på Strandbakkehuset

Vi beder dig orientere dig i denne folder, inden du kommer på besøg på Strandbakkehuset:

Orientering til pårørende


Du vil kunne holde dig orienteret om situationen omkring COVID-19 på Sundhedsstyrelsesens hjemmeside.

Opdateret den 29. april 2021