Strandbakkehuset

Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark


Formålet med at etablere et børne- og ungehospice i Vestdanmark er at udligne den geografiske ulighed, der lige nu er med blot fire hospicepladser i Østdanmark. 

Med etableringen af Strandbakkehuset vil alle børn og unge og deres familier, uanset hvor i Danmark man bor, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet.

Visionen for Strandbakkehuset tager afsæt i hospicefilosofien, og under overskriften LIV, LEG og LINDRING vil Strandbakkehuset medvirke til at højne livskvaliteten for børn, unge og deres familier i Vestdanmark, som under svære livsvilkår skal få en hverdag, hvor livstruende sygdom sætter dagsordenen, til at hænge sammen.
Vores holdning er, at alle børn og unge, uanset hvor kort deres liv måtte være, skal have de bedste muligheder for at få så meget ud af deres liv, som det er muligt – udviklingsmæssigt og socialt.

Vores fokus er også på støtte til de syge børns søskende, som ofte bliver glemt og klemt, når en bror eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet en bror eller søster.
Strandbakkehuset er et projekt, der vil medvirke til at skabe stor merværdig og livskvalitet for de syge børn og unge og deres familier i den sårbare livssituation, de befinder sig i.