Støtteforeningen donerer 'i den tunge ende'

- hjælp til liv, leg & lindring

Lena Andersen, som er formand for Støtteforeningen Hospice Djursland, siger om den gavmilde donation:


'Jeg kan herved på vegne af Støtteforeningen Hospice Djursland overrække denne check på Kr.3.000.000,00 til opførelse af Strandbakkehuset børne- og ungehospice.

Vi håber inderligt i Støtteforeningens bestyrelse, at Strandbakkehuset, når det står færdigt vil kunne give Liv, mulighed for leg og hjælp til lindring for de børn og unge med familier, der i fremtiden vil få hospiceophold i Strandbakkehuset.

Støtteforeningen vil også samtidig rette en tak til foreningens medlemmer for jeres medlemskab og donationer til foreningen.

I Støtteforeningen Hospice Djursland er vi meget afhængige af, at opbakningen til støtteforeningen i det daglige er stor. Det være sig i form af medlemskaber og donationer. Det er netop det, der gør, at vi foruden den daglige støtte til hospice, også har musklerne til at yde støtte i den helt tunge ende af skalaen, som vi gør i dag.'


På fotoet overrækker Lena Andersen (th) checken til hospiceleder Dorit Simonsen. Lars Kjær, som ses til venstre, er medlem af Hospice Djursland og Strandbakkehusets bestyrelse og desuden medlem af Strandbakkehusets byggeudvalg.