Omsorg i balance

Evaluering af to-årigt projekt med at skabe omsorg i balance

Vi har siden Strandbakkehusets opstart for over 2 år siden arbejdet intensivt med compassion og self-compassion i medarbejder- og ledergruppen under overskriften "Omsorg i balance". Sammen med Bensaid Vincent Jlil er vi de første til at gennemføre et compassion-projekt i denne størrelsesorden, og derfor har det haft stor betydning for os at evaluere forløbet. Vi bad DEFACTUM undersøge, hvilken forskel viden om og træning af compasssion og self-compassion gør for medarbejderne og deres arbejde med familierne i Strandbakkehuset, og vi er meget stolte over at dele resultatet, som tydeligt viser en positiv effekt.


Læs hele rapporten her


Tænk engang at få muligheden for at etablere en helt ny organisation – et helt nyt Børne- og ungehospice og dermed muligheden for, allerede fra starten, at lægge de første trædesten til den vej, som jeg sammen med min bestyrelse havde et ønske om, medarbejderne fremover skulle gå.
Vi var vidende om, at vores opgave var at skabe en arbejdsplads, som tog højde for de følelsesmæssige udfordringer, medarbejderne dagligt ville blive konfronteret med. Vores ønske var at forebygge omsorgstræthed, stress og udbrændthed.
Vi ønskede at skabe de bedste forudsætninger for at gøre Strandbakkehuset til en bæredygtig organisation. En organisation, som bygger på en kultur båret af psykologisk tryghed, hvor der er en righoldig lærings-og udviklingskultur samt et godt kollegialt fællesskab.
Det var i det ønske, at ideen til "Omsorg i balance" blev født, og kontakten til Bensaid Vincent Jlil blev etableret. Den person, som jeg vidste, havde de allerbedste forudsætninger og kompetencer til at drive og gennemføre dette projekt med høj faglighed, nænsomhed og nærvær. Af hjertet tak til dig Bensaid.
Vores store bekymring var, om en sådan top-down-proces af en varighed på to år nu også ville få den nødvendige opbakning fra medarbejderne. Den bekymring blev i den grad gjort til skamme.