Også rum til voksne

- donation fra Det Obelske Familiefond


Det Obelske Familiefond er med en generøs donation til Strandbakkehuset børne- og ungehospice med til at skabe rammerne for adspredelse, både til de syge børn og unge og til 'deres voksne', når Danmarks første nybyggede børne- og ungehospice åbner til december.


Strandbakkehuset kommer til at danne ramme om familiernes hverdag i en svær periode, så det er af afgørende betydning, at huset kan tilbyde hjemlige rammer og muligheder for adspredelse. Det Obelske Familiefond har bevilget 500.000 kr. til indretning af aktivitetsrum, legeområde og et rum, med navnet 'Pusterummet'.


'Vi havde lige fra starten regnet med at skulle bygge et aktivitetsrum indenfor og et legeområde udenfor til de syge børn og unge, deres søskende og kammerater. I de indledende brugerworkshops, blev vi hurtigt klar over, at huset i høj grad også skal rumme de voksne, hvis mentale sundhed konstant er udfordret af deres sårbare livssituation. Derfor prioriterer vi på Strandbakkehuset at etablere 'Pusterummet', som bliver et 'børnefrit' rum; et samtalerum, et tankerum, et pusterum. Pusterummet bliver kort sagt et sted, hvor de voksne kan få et frirum. Vi er overordentligt taknemmelige for, at Det Obelske Familiefond med deres generøse donation bidrager til at gøre det muligt at opfylde vores drømme for Strandbakkehuset.' udtaler hospiceleder Dorit Simonsen.