Hvor længe er man indlagt på Strandbakkehuset?

- det spørgsmål får vi ofte


Svaret er, at det afhænger af barnet/den unges og den samlede families behov. 


Nogle bliver indlagt til et aflastende ophold, som en slags overgang efter udskrivelse fra hospital, og inden man skal hjem igen. Andre er på Strandbakkehuset i en periode, hvor familien har særligt behov for at blive støttet og samle fornyet overskud. Der kan være tale om et korterevarende ophold på for eksempel et par uger, hvor barnet/den unge har behov for lindring af svære problemstillinger som følge af deres sygdom. Og så er der også ophold, der har til formål at lindre og støtte i den afsluttende del af livet.


Et ophold er altid planlagt individuelt og kan vare fra et par uger til måneder afhængig af problemstilling. 


Der er stor forskel på et voksenhospice og et børne- og ungehospice. Forskellen er bl.a., at på et voksenhospice dør ca. 85% af de mennesker, der bliver indlagt, mens de resterende 15 % udskrives.


På et børne- og ungehospice er det lige omvendt. Kun ca. 15-20% af de syge børn og unge afslutter deres liv på hospice. De øvrige børn og unge indlægges med henblik på symptomlindring, aflastning, omsorg og støtte - lige præcis det, som Strandbakkehuset kan tilbyde de hårdt belastede familier.


Klik her for at læse mere om, hvem der kan have gavn af et ophold på Strandbakkehuset