Her er vores LOGO

STORT tillykke til vinderen - og til STRANDBAKKEHUSET


Logovinder Sofie Rejkjær Bülow beskriver selv logoet således:

'Logoets overordnede form er skabt ud fra et hjerte, en form som alle aldre kan forholde sig til og som har et kærligt budskab. Visionen om liv, leg og lindring kommer til syne gennem omsorgen og sammenholdet i de to personer og den overordnede hjerteform. Liv og lindring fremhæves også gennem bladet der repræsenterer både det levende, det rolige og samtidig også relaterer til naturen på området omkring hospicet. Leg fremhæves af de to personer, naturen, men også af det lidt abstrakte mønster logoet får alt efter hvordan man fokuserer på figurerne.'