Generøs donation

Donation fra Ole Kirk's Fond sikrer, at byggeriet kan gå i gang


Med en donation på syv mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond kan byggeriet af Strandbakkehuset børne- og ungehospice gå i gang som planlagt i efteråret 2019. På Strandbakkehuset kan alvorligt syge børn og deres familier få lindring, omsorg og øget livskvalitet i en svær tid.

Det er næsten umuligt at forestille sig noget værre end livstruende sygdom hos børn. I den situation rammes ikke kun barnet, men hele familien, som under svære vilkår skal få en hverdag præget af sorg og bekymring til at hænge sammen.

Når det nye børne- og ungehospice, Strandbakkehuset, åbner dørene i 2020, får alvorligt syge børn bosat i Jylland og deres familier mulighed for at blive aflastet og støttet af højt specialiseret personale i hjemlige omgivelser på Djursland. Strandbakkehuset bliver det første børnehospice i Vestdanmark og har netop fået en donation på syv mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond. Donationen gør det muligt at indlede hospice-byggeriet, der kommer til at stå færdigt til efteråret næste år.

"På et hospice for børn og unge er vores vigtigste opgave at aflaste familier i krise, og at behandle og lindre de symptomer, som børnene har i længere perioder, hvor der også kan være skift mellem ophold på hospice og i eget hjem. Derfor skal vi med Strandbakkehuset skabe et sted, hvor børnene og deres familier kan få den optimale sundhedsfaglige hjælp, men samtidig opretholde et så normalt liv som muligt. Det skal i høj grad afspejles i de fysiske rammer, som vi med den flotte donation fra Ole Kirk’s Fond nu kan komme videre med. Nu håber vi, at andre fonde også vil være med, så den samlede finansiering kan komme helt på plads," fortæller Dorit Simonsen, leder af Hospice Djursland, som det kommende børne- og ungehospice bliver en del af.


Hjælp til familier i en sårbar situation

I Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO-virksomhedens grundlægger, er direktør Karin Skjødt Hindkjær glad for fondens bidrag til, at børn og familier i en meget sårbar situation kan få bedre hjælp.

"Tanken om den sorg og de bekymringer, man har som familie, når et barn er livstruet eller døende, er i sig selv meget svær at rumme. Derfor har det givet god mening for Ole Kirk’s Fond at støtte etableringen af Strandbakkehuset. Her får børnene højt kvalificeret lindring, aflastning og omsorg, mens resten af familien får vejledning og støtte i de psykiske, sociale og eksistentielle udfordringer, der er i forbindelse med indlæggelsen og i tiden efter et barns død. Ole Kirk’s Fond støtter projekter, der fremmer livskvalitet for børn og deres familier. Det gælder også støtte til mestring af en svær livssituation, som når et barn er livstruet eller døende," siger Karin Skjødt Hindkjær.


Mere fokus på liv end død

Mens de fleste hospice-ophold i de voksnes tilfælde afsluttes med flaget på halv, er det anderledes på et børne- og ungehospice. Opholdene kan i nogle tilfælde vare helt op til et år, og erfaringer fra udlandet viser, at op mod 80 pct. af de indlagte børn på et hospice udskrives igen. Derfor skal Strandbakkehuset ikke kun forbindes med død – men også med liv. De fire familier, som kan være indlagt ad gangen, skal føle sig hjemme og have en hverdag, som ligner den, de kommer fra.

Det betyder bl.a., at familierne som udgangspunkt selv står for huslige gøremål som tøjvask og madlavning. De bor i hjemligt indrettede lejligheder, hvor der både er toilet og bad, en dagligstue til hele familien og et rum til forældrene. Alle hjælpemidler som sug, lift og lignende er skjult for at gøre lejlighederne så hyggelige som muligt.

"Når hele familien og ikke kun den syge er indlagt, skal rammer og indretning bidrage til, at børnene stadig kan udfolde sig socialt, lege og lære, mens forældrene skal kunne trække sig tilbage, når de har behov for et pusterum eller lidt privatliv. Strandbakkehuset skal minde om et rigtigt hjem, hvor familierne kan have en tryg hverdag med mest mulig livskvalitet," fortæller Dorit Simonsen.


Om Strandbakkehuset

Strandbakkehuset bliver det første børne- og ungehospice i Vestdanmark. Det etableres i tilknytning til det eksisterende Hospice Djursland og får plads til fire familier. Danmarks p.t. eneste hospice for børn og unge, Lukashuset, ligger i Hellerup nord for København.


Første spadestik til byggeriet af Strandbakkehuset bliver taget i september 2019, og de første familier bliver budt velkommen 1. november 2020. Målgruppen for de fire hospicepladser er børn og unge med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom med behov for en specialiseret palliativ indsats samt deres familier. Det er gratis for patienterne og deres familie at være indlagt på Strandbakkehuset. Hospicepladserne finansieres af regionerne og staten i fællesskab.


Om Ole Kirk’s Fond

Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. Fonden er almennyttig og blev stiftet til minde om LEGO-virksomhedens grundlægger. Det sociale område har en særlig plads i Ole Kirk’s Fond, men fonden arbejder også inden for kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige områder; alle med fokus på at skabe tryghed, trivsel, og udfoldelsesmuligheder for børn på nationalt og globalt plan. Ole Kirk’s Fond indgår i samarbejder og partnerskaber, hvor fællesskabet gør alle stærkere. Ét af partnerskaberne er etableringen af BørneRiget – et hospitalsbyggeri i verdensklasse for børn, unge, fødende og deres familier på Rigshospitalet.
Se mere her: https://www.olekirksfond.dk/

For yderligere information kontakt:
Hospiceleder Dorit Simonsen, Hospice Djursland
Tlf. 31 21 22 29, mail: dorit.simonsen@hospicedjursland.dk

Direktør Karin Hindkjær, Ole Kirk’s Fond
Tlf. 22 23 12 00, mail: khi@olekirksfond.dk