Beliggenhed

- samme matrikel som Hospice Djursland


Strandbakkehuset skal etableres på Strandbakken i Rønde, på samme matrikel som Hospice Djursland. Nybygningen på ca. 860m2 opføres som en selvstændig bygning i forlængelse af det eksisterende hospice og med eget indgangsparti. Udgangspunktet er et byggeri af samme høje arkitektoniske kvalitet og æstetiske udtryk som det eksisterende Hospice Djursland.

Strandbakkehuset får plads til fire familier i fire selvstændige lejligheder og med fællesrum til fælleskab samt masser af udenomsplads i naturen, der omkranser hospice.

Hver familielejlighed har eget toilet og bad, og der vil i hver lejlighed være både ilt, sug og lift. Alle dele vil være "gemt af vejen", således at hver familielejlighed fremstår hyggelig og hjemlig.

Vi tror på, at hjemlighed skaber tryghed for familierne, og det er derfor vigtigt, at rammerne bidrager til, at familierne kan fortsætte deres 'normale' hverdagsliv, imens de er indlagt på hospice. Der vil være rum for både privatliv, det lille fællesskab og det større sociale fællesskab med plads til livsudfoldelse, leg og læring.